Mercasol 607 MERCASOL 607 er et tynt lysbrunt løsemiddelsbasert produkt for rustbeskyttelse ved transport og lagr.. Product #: 029

Mercasol 607

MERCASOL 607 er et tynt lysbrunt løsemiddelsbasert produkt for rustbeskyttelse ved transport og lagring. Produktet er basert blant annet på voks og sulfonat, er kraftigt penetrerende og gir etter tørking en tynn film på ca 20 μm med meget gode rustbeskyttelses egenskaper. Den anbefales for innendørslagring i 9-15 måneder eller utendørslagring 1-3 måneder. Produktet brukes blant annet i offshore virksomhet for beskyttelse innside rør etc.

Størrelse: 20 L 

Sikkerhetsdatablad (SDS)